Sydänparantaminen

Asger Lorentsenin tekstien pohjalta suomentanut ja muokannut Tarja Salomaa.

Kun meditoimme tai käymme parantajalla tai kun arkipäivän henkisessä energiatyössä saamme vastaanottaa jumalallisia energiavärähtelyjä, niissä voi erottaa selkeästi kaksi vaikutuksiltaan ja värähtelyiltään erilaista tapaa välittää valoa.

Toinen niistä on parantavan voiman välittämistä, josta meilläkin joskus käytetään englantilaista nimitystä healing. Tällaisessa energianvälityksessä käytetään monia erilaisia energiavärähtelyjä, jotka voivat siivilöityä fyysiseen tai ei-fyysisiin kehoihin ja elimiin. Sillä luodaan kehoihin ja elimiin lisää eheyttä, mikä puolestaan voimistaa ja vahvistaa sisäistä elämää. Se luo energian vastaanottajaan harmoniaa ja tasapainoa. Se kohottaa värähtelyjä eri alueilla. Se vastaa siis sitä, mitä useimmat ihmiset pitävät henkisenä kehityksenä eli asteittaisena valon lisääntymisenä, jonka vaikutuksesta esimerkiksi mielentila paranee, tulemme sisäisesti tasapainoisemmiksi ja tunnemme olomme elinvoimaisemmaksi.

On olemassa myös toisenlaisen valon välitystä. Siinä on kyse valosta, johon sisältyy vapauttavan rakkauden ja jumalallisen anteeksiannon värähtely. Tämä värähtely on peräisin jumalallisen tietoisuuden syvemmältä alueelta, jota kutsutaan Jumalan sydämeksi tai jumalallisen rakkauden keskukseksi. Tämä energia on hyvin intensiivistä ja voimakasta. Se voi olla haastavaa ja tietoisuutta laajentavaa. Se voi olla luonteeltaan persoonallisuuden lukkiutumista vapauttavaa. Värähtelynä sen voi kokea tulena, voimakkaana lämpönä sydänkeskuksessa tai niin valtavana rakkautena, että kyyneleet nousevat silmiin. Jos värähtely on hyvin voimakasta, se herättää meissä syvän uskonnollisen tunteen ja saa meidät täydellisesti antautumaan, sillä koemme Jumalan koskettavan meitä tai lähestyvän meitä universaalina rakkautena.

Sydänparantaminen eli parantaminen tällä intensiivisellä Jumalan sydämen rakkaudella tapahtuu sydänkeskuksen kautta. Se on elämän pyhäksi muuntamista ja siinä parantaja antaa itsensä ja sydämensä Jumalan sydämen käyttöön ja avautuu välittämään tätä parantavaa ja muuntavaa rakkautta yksittäisille henkilöille tai laajemmin erilaisille ryhmille tai jopa koko maaplaneetalle.

Sydänparantajan tärkein ominaisuus on avoin ja elävä yhteys Jumalan sydämeen. Toisille se on synnynnäinen lahja, mutta yhteyttä voi myös tietyin edellytyksin tietoisesti kehittää ja syventää

meditoimalla ja tekemällä sydänkeskusta avaavia harjoituksia. Jokaisen henkiseen kehitykseen kuuluu sydänkeskuksen avautuminen ja antautuminen Jumalalle, niin että Jumalan olemus pääsee asumaan meihin. Joidenkin kohdalla se saattaa viedä kolme vuotta, toisten kohdalla ehkä kolme inkarnaatiota.

Erityistä sydänparantamisessa ja Jumalan sydämen rakkaudessa on, että se yleensä koetaan henkilökohtaisena tapaamisena Jumalan kanssa. Kokemuksena se on usein voimakkaampi kuin parantavan energiahoidon värähtely, sillä se tuntuu koskettavan suoraa persoonallisuuden ydintä. Sydänparantamisessa välittyvän energian vaikutuksesta ihmisen sydänkeskukseen kätketty jumalallinen kipinä aktivoituu. Kun Jumalan rakkauden virtaus kohtaa sydämen tunteman kaipuun, antautumisen, irtipäästämisen ja vastarakkauden, se koetaan vapautumisena ja anteeksiantona. Jos Jumala aikaisemmin tuntui etäiseltä ja persoonattomalta, tällaisen välittömän Jumalan rakkauden kokemisen jälkeen suhde muuttuu yleensä omakohtaiseksi, läheiseksi ja eläväksi. Tunnemme, että Jumala rakastaa meitä ja hyväksyy meidät sellaisina kuin olemme. Avaamalla sydämemme Jumalan rakkaudelle ja välittämällä sitä edelleen voimme ehkä monen ”Jumalasta erossa vietetyn elämän tai vuoden jälkeen” omakohtaisesti kokea, että Jumalan rakkaus todella elää meissä, luo meidät uudestaan ja antaa meille uuden elämän.

Copyright © Aurinko-maa ry 2019. All Rights Reserved.