Sydänparantaminen ja Jumalan sydämen elävä rakkaus

Asger Lorentsenin tekstien pohjalta suomentanut ja muokannut Tarja Salomaa.

Kun meditoimme tai käymme parantajalla tai kun arkipäivän henkisessä energiatyössä saamme vastaanottaa jumalallisia energiavärähtelyjä, niissä voi erottaa selkeästi kaksi vaikutuksiltaan ja värähtelyiltään erilaista tapaa välittää valoa.

Toinen niistä on parantavan voiman välittämistä, josta meilläkin joskus käytetään englantilaista nimitystä healing. Tällaisessa energianvälityksessä käytetään monia erilaisia energiavärähtelyjä, jotka voivat siivilöityä fyysiseen tai ei-fyysisiin kehoihin ja elimiin. Sillä luodaan kehoihin ja elimiin lisää eheyttä, mikä puolestaan voimistaa ja vahvistaa sisäistä elämää. Se luo energian vastaanottajaan harmoniaa ja tasapainoa. Se kohottaa värähtelyjä eri alueilla. Se vastaa siis sitä, mitä useimmat ihmiset pitävät henkisenä kehityksenä eli asteittaisena valon lisääntymisenä, jonka vaikutuksesta esimerkiksi mielentila paranee, tulemme sisäisesti tasapainoisemmiksi ja tunnemme olomme elinvoimaisemmaksi.

On olemassa myös toisenlaisen valon välitystä. Siinä on kyse valosta, johon sisältyy vapauttavan rakkauden ja jumalallisen anteeksiannon värähtely. Tämä värähtely on peräisin jumalallisen tietoisuuden syvemmältä alueelta, jota kutsutaan Jumalan sydämeksi tai jumalallisen rakkauden keskukseksi. Tämä energia on hyvin intensiivistä ja voimakasta. Se voi olla haastavaa ja tietoisuutta laajentavaa. Se voi olla luonteeltaan persoonallisuuden lukkiutumista vapauttavaa. Värähtelynä sen voi kokea tulena, voimakkaana lämpönä sydänkeskuksessa tai niin valtavana rakkautena, että kyyneleet nousevat silmiin. Jos värähtely on hyvin voimakasta, se herättää meissä syvän uskonnollisen tunteen ja saa meidät täydellisesti antautumaan, sillä koemme Jumalan koskettavan meitä tai lähestyvän meitä universaalina rakkautena.

Parantaminen jumalallisen rakkauden avulla on syvimmillään elämän eheäksi ja pyhäksi tekemistä. Se on sisäisen harmonian löytämistä, epäharmonisten tunteiden ja asenteiden asteittaista purkamista sydämestä ja muilta persoonallisuuden alueilta. Se on tilan antamista Jumalan sisäiselle elämälle meissä. Tällainen sydänparantaminen on jumalallista yhteistyötä ja avautumista universaalille Jumalan sydämen rakkaudelle ja jumalallisen rakkauden välittämistä hoidettavan sydämeen, sisäisiin kehoihin ja fyysisen kehon soluihin.

Sydän on ovi persoonallisuuden maailmasta Jumalan rakkauden maailmaan. Siksi sydänparantajan tärkein ominaisuus on avoin ja elävä sydänyhteys tähän syvälliseen rakkauden maailman. Jokaisen henkiseen kehitykseen kuuluu sydänkeskuksen avautuminen ja antautuminen Jumalalle, niin että Jumalan olemus pääsee asumaan meihin. Joidenkin kohdalla se saattaa viedä kolme vuotta, toisten kohdalla ehkä kolme inkarnaatiota.
Jumalan olemus asuu sydämessä. Kun lepäämme siinä osassa sydäntä, jonka Jumala on tehnyt eläväksi, lepäämme Jumalan olemuksessa, huomaamme olevamme tasapainossa ja koemme selviytyvämme mistä tahansa kohtalosta, jonka elämä saattaa eteemme tuoda. Jumalan rakkauden kokeminen auttaa meitä vähitellen päästämään irti peloista ja muista rajoittavista tunteista, ajatuksista ja tavoista. Sydänyhteys Jumalaan auttaa meitä myös hyväksymään sen, että on olemassa korkeampi viisaus kuin mihin oman persoonallisuuden näkemys riittää ja että tämä viisaus tietää millainen tulevaisuus on meille parhaaksi.

Erityistä Jumalan sydämen rakkaudessa on, että se yleensä koetaan henkilökohtaisena tapaamisena Jumalan kanssa. Kokemuksena se on usein voimakkaampi kuin parantavan energiahoidon värähtely, sillä se tuntuu koskettavan suoraa persoonallisuuden ydintä. Sydänparantamisessa välittyvän energian vaikutuksesta ihmisen sydänkeskukseen kätketty jumalallinen kipinä aktivoituu. Kun Jumalan rakkauden virtaus kohtaa sydämen tunteman kaipuun, antautumisen, irtipäästämisen ja vastarakkauden, se koetaan vapautumisena ja anteeksiantona. Jos Jumala aikaisemmin tuntui etäiseltä ja persoonattomalta, tällaisen välittömän Jumalan rakkauden kokemisen jälkeen suhde muuttuu yleensä omakohtaiseksi, läheiseksi ja eläväksi. Tunnemme, että Jumala rakastaa meitä ja hyväksyy meidät sellaisina kuin olemme.

Elämme aikaa, jolloin Jumalan sydämen rakkauden virtaus voimistuu planeetallamme. Avaamalla sydämemme tälle universaalille rakkaudelle elämme ajan hengessä ja voimme ehkä monen ”Jumalasta erossa vietetyn elämän tai vuoden jälkeen” omakohtaisesti kokea, että Jumalan rakkaus todella elää meissä, luo meidät uudestaan ja antaa meille uuden elämän.

Copyright © Aurinko-maa ry 2019. All Rights Reserved.