Aurinko-Maa ry

Sydänten yhteistyötä yli rajojen
Yhdistyksemme ydinajatuksena on sydänten yhteistyö yli rajojen. Maailma, jossa elämme, on täynnä mitä erilaisimpia ihmisen pystyttämiä todellisia tai kuviteltuja raja-aitoja, jotka valtiollisten rajojen lisäksi voivat perustua erilaisiin yksilöllisiin uskomuksiin, näkemyksiin, tapoihin ja tottumuksiin, ajatusten ja tunteiden erilaisuuteen, eri tavoitteisiin ja elämänarvoihin, puhumattakaan eri uskonnoista tai filosofisista näkemyksistä tai muista vastaavista eroista. Kuinka elää sovussa toisten kanssa ja harmoniassa itsensä kanssa näistä eroavaisuuksista huolimatta? Kuinka kantaa vastuuta yhteisestä kodistamme, maa-planeetasta ja sen eri luomakunnista, ihmiskunta mukaan lukien? Yksi kaiken kattava käytännön ratkaisu löytyy sydänten yhteistyöstä.

Sydänten yhteistyö perustuu ajatukseen kaikkien ihmisten ja kaikkien elämänmuotojen yhtäläisestä arvokkuudesta ja ainutlaatuisesta erilaisuudesta osana elämän syvintä ykseyttä. Sydänkeskuksen aktivoitumisen ja avautumisen kautta meillä on mahdollisuus saada yhä läheisempi kosketus toisiin ihmisiin, luontoon ja näkymättömiin auttajiimme ja yhteistyössä heidän kanssaan oppia elämään yhä suuremmassa ja tietoisemmassa harmoniassa kaiken elämän kanssa.

Tavoitteet
Yhdistyksemme on perustettu edistämään Maan, ihmiskunnan ja Luojan syvemmän yhteyden ja vuorovaikutuksen kokemista ja ymmärtämistä. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ihmisten sisäistä kasvua ja keskinäistä yhteistyötä, kannustaa ja rohkaista ihmisiä korkeimpien arvojensa mukaisen ihmisyyden ilmentämiseen jokapäiväisessä elämässä sekä kehittää henkistä työtä Maan eri luomakuntien elämän pyhittämiseksi eli lyhyesti sanottuna valon voimistamiseksi kaikessa elämässä maan päällä.

Toiminnan käytännön pilarit: koulutus, valotyö ja keskinäinen yhteistyö

Tämän tarkoituksen toteuttamiseksi toimintamme keskittyy voimakkaasti koulutukseen, jonka pääpaino on sydänkeskuksen aktivoinnissa ja sydänkeskuksen merkityksen ymmärtämisessä ihmisen henkisessä rakenteessa ja osana ihmiskunnan kollektiivista vihkimyspolkua ja Maan ylösnousemusta. Käytännössä sydämen tien ja kulkeminen merkitsee persoonallisuuden tietoista kohtaamista ja syleilemistä universaalilla rakkaudella eli persoonallisuuden muuntamista, niin että sielun erilaiset ominaisuudet – kuten esimerkiksi ykseys, rakkaus, viisaus, rajattomuus, vapaus, luovuus, ilo, myötätunto, hellyys, lempeys ja kauneus – pääsevät yhä enemmän ilmenemään arkielämässä. Tässä tärkeimpänä apuvälineenä on sydänmeditaatio, jonka avulla persoonallisuuden itsekkäät ja epäharmoniset ominaisuudet vähitellen muuntuvat ykseyden maailman ominaisuuksiksi. Sydämen elävöityminen on osa maailmanlaajuista hiljaista sydänten vallankumousta, joka vahvistuessaan tuo vähitellen taivaan maan päälle.

Koulutuksen lisäksi yhdistyksen jäsenten keskeisenä toimintamuotona on aktiivinen meditatiivinen valotyö ryhmissä ja erilaiset sydänmeditaatiopohjaiset hoitomuodot sekä mielekäs käytännön yhteistyö läheisiksi kokemiemme tahojen kanssa.

Copyright © Aurinko-maa ry 2019. All Rights Reserved.