Yhdistyksen syntysanat

“Yhdistyksen perustamiseen johtaneet syntysanat lausuttiin Kreetalla 21.6.2004 kun syvässä meditaatiossa olin saanut kehotuksen kysyä elämäntehtävästäni. Saamani vastaus sisälsi mm. seuraavat englanninkieliset sanat: ”When you go back to Finland, you shall crate a centre of light called the Golden Mother Foundation.” (Kun palaat Suomeen, sinun tulee perustaa valokeskus nimeltä Kultainen Äiti säätiö.) Minulta kysyttiin halusinko ottaa vastaan tämän tehtävän. Vastattuani myönteisesti koin lempeän ja samalla voimakkaan Maailman Äidin siunauksen, joka oli tarkoitettu itseni lisäksi kaikille, jotka tulevaisuudessa toimivat Kultaisen Äidin valossa. Kyseisen energiaimpulssin tuomiseksi maan piiriin meidän tulisi perustaa maallista yhteistyötämme varten maallinen järjestö.

Säätiön perustamiseen tarvittavaa pääomaa meillä ei kuitenkaan ollut, ja siksi päätimme perustaa yhdistyksen. Aurinko-Maan perustava kokous pidettiin 7.7.2006 ja yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 19.1.2007.

Näin Aurinko-Maa ry:n toiminnan taustalla on henkinen inspiraatio sekä vahva, mutta hyvin äidillinen ja lempeä henkinen impulssi ja Marian, Maailman Äidin siunaus.”

Tarja Salomaa.

Copyright © Aurinko-maa ry 2019. All Rights Reserved.