Henkinen terapia

Henkinen terapia lisää henkistä vapautta ja voimistaa omaa henkistä identiteettiä sekä yhteyttä maailmankaikkeuden parantavaan rakkauteen. Terapia auttaa muuntamaan erilaisia tunteiden ja mielen alueella olevia reaktiomekanismeja kuten pelkoja, aggressiota, surumielisyyttä, taipumusta negatiiviseen ajatteluun tai vaikeutta tehdä päätöksiä ja nähdä selkeästi omaa sielun polkua ja tehtävää.

Monet näistä kuluttavista malleista kumpuavat jo kaukaa menneisyydestä ja niiden tuomisella sydämen valoon on syvällisesti vapauttava vaikutus. Terapiasta löytyy siis apua elämän erilaisiin kipupisteisiin ja valintatilanteisiin sekä tunne- ja haluriippuvuuksiin. Se auttaa anteeksiannossa, egon kontrollista ja manipulaatiosta irti päästämisessä ja oman identiteetin löytämisessä sieluna ja henkisenä olentona.

Henkinen terapia koostuu lukuisista erilaisista ja eri tilanteisiin sopivista menetelmistä. Yhdessä hoitotilanteessa käytetään yhtä tai useampaa menetelmää. Esimerkkeinä näistä menetelmistä ovat erilaiset muuntamis-, regressio- ja vapauttamisterapiat, identiteettiä ja sisäistä viisautta vahvistavat terapiat, sekä kehon ja persoonan elinvoimaisuutta ja elämäniloa lisäävät pyhittämisterapiat ja chakrahoidot.

Henkisen terapian on kehittänyt Asger Lorentsen (1947-2012). Hänellä oli hyvin pitkä tausta terapeuttina sekä henkisen terapian opettajana. Hoitaessaan satoja asiakkaita hän kehitti monia erityyppisiä terapiamuotoja, jotta mahdollisimman monet ihmiset voisivat saada apua tästä voimallisesta hoitomenetelmästä, joka pystyy vapauttamaan meidät löytämään yhä syvemmän yhteyden sisimpäämme, sisäiseen luovuuteemme ja rauhan ja rakkauden lähteeseen.
Asgerista löydät lisätietoja näiden kotisivujen teksteistä ja näiltä kotisivuilta aukeavista linkeistä.

Copyright © Aurinko-maa ry 2019. All Rights Reserved.