Kultaisen Akatemian tasot

Kultaisen Akatemian opetus on jaettu seitsemälle vuodelle. Jokainen vuosi sisältää lukuisia opintoaiheita ja harjoituksia kurssiviikonloppuina, sekä lisäksi kotona CD-levyjen avulla tehtäviä meditaatioita ja harjoituksia kurssiviikonloppujen välillä. Opintoihin kuuluu myös kirjallisuutta luettavaksi omalla ajalla. *Tällä hetkellä Suomessa on saatavilla kaksi ensimmäistä vuotta eli tasot 1-2. Asgerin poismenon jälkeen tasojen 3-7 opetuksen tilanne ja saatavuus ovat edelleen epävarmoja ja niiden kohtalo varmistuu tulevaisuudessa.*

Taso I – Perusteet

Ensimmäinen vuosi on perustaso, jolloin oppilas saa laajat esoteeriset perustiedot. Taso keskittyy myös sydämen valon ja maailmanpalvelijan identiteetin herättämiseen.

Lisätietoa: ensimmäisen tason sisältö.

Taso II – Muuntuminen

Toinen vuosi on transformaatiotaso eli muuntumisen taso, jolla keskitytään persoonan ja sielun yhteensulautumiseen ja siihen liittyviin prosesseihin. Tasolla herätetään halua antautua valon ja rakkauden instrumentiksi. Aurinko-ohjelman askelmat 1-3 muuntavat syvää sydämen tuskaa ja herättävät voimakkaasti myötätuntoa. Henkinen psykologia auttaa ymmärtämään kehitysprosesseja, ja erilaisilla tekniikoilla harjoitellaan sielun näkökulmaa, sieluyhteyttä, sekä transformaatiota. Opitaan, kuinka erilaiset alkuperät, säteet, ja maskuliinisuus/feminiinisyys vaikuttavat elämänpolkuun.

Lisätietoa: toisen tason sisältö.

Tasot III, IV, V – Akateeminen oppiminen

Kolmas, neljäs ja viides vuosi ovat akateemista tasoa, jolloinlisätään monipuolisesti henkistä viisautta ja painotetaan sen käytäntöön soveltamista jokapäiväisessä elämässä. Tavoitteena on tietoinen yhteys sisäiseen verkostoon, ja tätä kautta työn monipuolistuminen maailmanpalvelijana. Aurinko-ohjelman askelmat 4-7 avaavat tietoiselle valotyölle, opiskellaan syvempiä vihkimys- ja graalinprosesseja, kolmessa maailmassa elämistä ja esoteerista parantamista. Avaudutaan Mestarien maailmalle, uudelle universaalille maailmanimpulssille sekä tulevaisuuden kultaiselle aikakaudelle.

Tasot VI ja VII – Jumalallinen alkemia

Kuudes ja seitsemäs vuosi ovat akateemista, Jumalallisen alkemian tasoa.  Tavoitteena on auttaa oppilasta työskentelemään tietoisesti elävän sielun ja hengen kanssa. Häntä tuetaan lisäämään luovaa kapasiteettiaan niin, että Jumalalliset ideat toteutuvat käytännössä. Syvennytään kolmannen vihkimyksen polkuun, ykseyden tuomiseen käytännön elämään, ja luomisen tieteeseen. 7 Aurinko-ohjelman jatko-osaa avaavat tietoiseen yhteyteen rakkauden ja viisauden tason sekä Elävän Hengen kanssa. Avaudutaan harjoitusten kautta Jumalalliselle alkemialle, valkoiselle magialle ja maagiselle parantamiselle, sekä perehdytään ryhmävihkimykseen.

Copyright © Aurinko-maa ry 2019. All Rights Reserved.