Kultaisen Akatemian 2. tason sisältö

Kultaisen Akatemian toisella tasolla on 3 henkisen harjoittelun ja opetuksen pääteemaa:

 1. Aurinko-ohjelma.
 2. Henkinen psykologia.
 3. Transformaatioharjoitukset.

Näistä tarkemmin alla.

1. Aurinko-ohjelma

Aurinko-ohjelma on luotu lisäämään persoonan sulautumista sieluun, sekä vahvistamaan valotyötä.

Ohjelman 21 meditaatiota sisältävät enemmän aurinkotulta, ja niissä mennään syvemmälle, kuin Kultaisissa Sydänmeditaatioissa. Meditaatiot on kohdistettu ammattimaisempaan valotyöhön. Meditaatiot vetävät puoleensa Aurinko-Hengen sydämen pyhää tulta, joka säteilee elämää ja rakkautta aurinkokunnan kaikille planeetoille ja olennoille. Tällä tulella on kyky muuntaa ikivanhaa sydämen kipua, tehdä persoonallisuus vapaaksi, ja luoda intensiivisen elämän ja rakkauden virtaus. Tämän virtauksen välittäjästä tulee osa ihmiskunnan ja hengen valtakunnan yhdistävää siltaa, joka tulee lopulta luomaan tulevaisuuden sivilisaatiolle tunnusomaisen tasapainon valon ja pimeyden välille.

2. Henkinen psykologia

Henkinen psykologia on tason 2 pääteema, koska tason tavoitteena on lisätä sielun suoraa vaikutusta persoonaan. Tämä prosessi aktivoi monia pelkoja, kipuja ja turvattomuutta, ja toisaalta myös iloa ja sieluntarkoituksen ymmärtämistä. Sielun ja persoonan yhteensulautumisen lisääntyessä tulee vakiinnuttaa uudenlainen tasapaino.

Opetusaiheita ovat mm.

 • Kehot jumalallisena ilmentymänä
 • Tuskan puhdistaminen ja vapauttaminen
 • Yksinäisyys ja pelko
 • Toivottomuuden syyt ja parantaminen
 • Negatiivisuus ja viha
 • Feminiininen polku
 • Graalin polun vihkimykset
 • Jumalallinen opetus päivittäisessä elämässä
 • Luovuuden paljastaminen
 • Ilo ja kauneus
 • Sydämen 12 terälehden kehitys ja merkitykset.
3. Transformaatioharjoitukset

Yksi tason 2 tavoitteista on tukea kehon ja tunteiden syvempää parantumista ja muuntumista niin, että meistä tulee tasapainoisempia, iloisia, sekä avoimia valon, rakkauden, ilon, luovuuden ja kauneuden lähteille.

Toisen tason opiskeluvuoden aikana harjoitellaan yli 16 pariharjoituksen kanssa, joissa valotyöntekijät auttavat toisiaan. Harjoituksen omaksumisen jälkeen harjoittelua voi jatkaa yksin. 75% harjoituksista on uusia entiseen Aurinko-ohjelmaan verrattuna. Harjoituksiin sisältyy kivun, pelkojen ja vihan muuntaminen, itsetarkkailun harjoittelu totuuden silmän kautta, sekä hyväksymisen ja syleilevän rakkauden, tasapainon ja sieluintegraation prosessit.

Copyright © Aurinko-maa ry 2019. All Rights Reserved.