Kultaisen Akatemian tausta ja tavoitteet

Kultaisen Akatemian perustaja

Yvonne Wassini ja Asger Lorentsen

Kultaisen Akatemian (aikaisempi nimi Kultainen Mysteerikoulu) perustaja oli Asger Lorentsen (1947-2012), tanskalainen esoteerinen kouluttaja, reinkarnaatioterapeutti ja kirjailija, joka on suorittanut yliopistotutkinnon historiassa ja teologiassa, toiminut opettajana akateemisessa maailmassa ja tehnyt väitöskirjan amerikkalaiseen 7. säteen yliopistoon. Hän on perustanut Tanskaan sekä Kreetalle keskukset, jotka tarjoavat monipuolista henkistä koulutusta.

Asger Lorentsen toimi aktiivisesti ekumeenisena sillanrakentajana esoteeristen, henkisten ja perinteisen kristinuskon yhteisöiden välillä. Hän on  Kultaisen Graalin JärjestönKultaisen Piirin ja The Golden Foundationin perustaja. Asger Lorentsen toimi kansainvälisenä kouluttajana, ja hänen koulutuksiaan järjestettiin vuosittain myös Suomessa. Hän on kirjoittanut 20 kirjaa. Kirjoista kolme on käännetty suomeksi.

Asger Lorentsenin (1947-2012) vaimo Yvonne Wassini on taidemaalari, joka kouluttaa mm. tulevaisuuden papittaria. Kuvassa Asger ja Yvonne ovat Kreetalla sijaitsevan retriittikeskuksen etupihalla.

Kultaisen Akatemian taustalla

Keitä me olemme?

Näkyvällä tasolla olemme joukko opettajia, teknisiä asiantuntijoita ja organisaatiohenkilökuntaa Tanskan Kultaisesta Piiristä (The Golden Circle), kansainvälisestä Kultaisen Graalin Järjestöstä (The Order of the Golden Grail) ja suomalaisesta yhdistyksestä (Aurinko-Maa ry). Olemme myös kansainvälinen opettajien sekä ryhmänvetäjien verkosto, joka on omistautunut maailman palvelulle yhteistyössä rakkauden ja viisauden valtakunnan kanssa.

Näkymättömällä tasolla olemme inspiraation tuojia hengen valtakunnasta, ja olemme sitoutuneet rakentamaan kultaisen sillan eli planetaarisen antahkaranan ihmiskunnan ja rakkauden ja viisauden valtakunnan välille. Inspiraation antajista erityisesti toisen säteen Ashram ja sen Mestari Kuthumi ovat osallisina maailmanlaajuisessa koulutusprojektissa, joka tulee sisältämään verkostoon perustuvia akatemioita, yliopistoja ja mysteerikouluja.

Sekä näkyvällä että näkymättömällä tasolla olemme sitoutuneet viemään ihmiskuntaa eteenpäin perustuen rakkauteen ja viisauteen, sekä inspiroimaan sitä yhdistämään transsendentin universaalisuuden, ja fyysisen tason monimuotoisuuden, Yhden Elämän ilmentymänä.

Kultaisen Akatemian tavoitteet

Kultaisen Akatemian tavoitteena on

1. Antaa nykyajan henkisesti suuntautuneelle ihmiselle mahdollisuus henkiseen koulutukseen asuinpaikasta riippumatta.

2. Stimuloida henkisiä ihmisiä yhteistyöhön valomaailman kanssa maailmanpalvelussa, sekä seuraavissa impulsseissa.

3. Tukea oppilaissa sielun vaikutuksen vahvistumista ja henkistä oivaltamista perustuen:

 • yksilöllisiin elämänpolkuihin
 • henkisen identiteetin ja sieluntarkoituksen monimuotoisuuteen
 • vihkimysprosessiin alkaen persoonakeskeisyydestä kohti puhdasta olemista ja itsen unohtavaa palvelua
Kultaisen Akatemian opetusaiheet

Kultaisessa Akatemiassa tiivistyy Tanskassa Kultaisessa Piirissä vuonna 1994 aloitettu sekä tanskan- että englanninkielinen henkinen koulutus. Englanninkieliset videot, meditaatiot ja harjoitukset on nauhoitettu Tanskassa, Suomessa vuosina 2009 – 2012. Useimmat opettajat ovat joko Tanskasta tai Suomesta.  Pääopettajana toimi vuoteen 2012 asti Asger Lorentsen (1947-2012), joka kirjoitti ja suunnitteli suurimman osan harjoituksista ja meditaatioista.

 • Ajaton viisaus ja uusi maailmanimpulssi – Kultaisen Akatemian juuret ovat muinaisissa henkisen koulutuksen ja viisauden traditioissa, ja se on avoin uuden maailmanimpulssin viisaudelle ja uusille opetuksille.
 • Sydän ja mieli. Sydän elävöityy jumalallisella rakkaudella, ja mieli tulee joustavaksi ja herää universaaliin ymmärrykseen.
 • Tieto ja elävä viisaus. Monipuolisen henkisen viisauden avulla mielestä tulee joustava ja avoin sisäiselle ymmärrykselle ja ykseyden värähtelylle.
 • Teoria ja harjoitukset. Henkistä teoriaa ja käsitteitä seuraavat käytännön harjoitukset, jotka valaisevat opetusta ja tuovat ymmärrystä oman kokemuksen kautta.
 • Meditaatio, opiskelu ja palvelu. Tätä henkisen polun peruskolmiota tuetaan tasapainoisesti meditaatioharjoituksilla, opetuksella ja kirjallisella materiaalilla, ja uusilla käytännön palvelun tavoilla.
 • Persoonallisuus ja sielu, kahden tietoisuuden yhdentyminen. Sielu ykseytenä ja rakkaus-viisautena, sekä persoonallisuus kehona, tunteina sekä mielenä, ymmärretään kahtena tietoisuuden keskuksena ainutlaatuisessa yhdentymisen prosessissa.
 • Kristuksen syntyminen sydämiin. Kultainen Akatemia opettaa tulemaan rakkauden ja elämän virtauksen välineeksi, joka herättää elämänlangan valomaailmaan ja auttaa sisäisen sisar-veljeskunnan syntymistä ihmiskuntaan. 
 • Valkoisen Sisar-veljeskunnan esiintulo maailmassa energiavirtauksina, uusina ideoina ja ihanteina. Kultainen Akatemia opettaa tekemään yhteistyötä sisäisten ashramien kanssa, työskentelemään uusien ideoiden ja ihanteiden kanssa, ja virittäytymään uuden sivilisaation suunnitelmaan.
 • Aurinko-impulssi ylösnousemuksena. Yksi perusvirtauksista, johon opetellaan yhdistymään, on sydämen aurinko, jota Auringon sydän elävöittää uusilla laajenemisen, ilon, ja ylösnousemuksen säteilyn virtauksilla.
 • Feminiininen pyhä henki runsautena, elinvoimana, autuutena ja kauneutena. Uudet feminiiniset värähtelyt  ovat sulautumassa yhä kasvavaan joukkoon herkkiä ihmisiä. Kultainen Akatemia vahvistaa prosessia meditaatioilla ja tiedolla.
 • Hengen ja aineen sulautuminen sisäisenä muodon ja elämän yhdistävänä tulena. Uusi maailmanimpulssi elävöittää syvästi kaiken aineen ja muodon, ja tulevaisuuden henkisyys yhdistää elämän ja muodon riemukkaassa ykseyden ja yhdentymisen prosessissa.
 • Ihmiskunnan vihkimysprosessi välittämällä valoa Buddhan, Kristuksen ja Maan graalin mysteeritemppeleistä. 3 vihkimysvirtausta, jotka virtaavat Buddhan (valaistuminen), Kristuksen (vapahtaminen ja pyhyys) ja Maan graalin (hengen herättäminen aineessa) Mysteeritemppeleistä, elävöittävät Mysteerikoulua.

Jokainen elämänpolku on yksilöllinen yhdistelmä perustuen alkuperään, säderakenteeseen (mm. tahdon,älyn tai sydämen linja), feminiinisiin ja maskuliinisiin voimavaroihin sekä sielun tarkoitukseen.

Kultaisen Akatemian opetus tasapainottaa ja yhdistää tulevaisuuden henkisen evoluution päälinjoja.

Tavoitteenamme on tukea ihmisiä, jotka lähestyvät, tai ovat ohittaneet ensimmäisen vihkimyksen, jotta persoonan ja sielun yhtyminen voimistuisi, ja ihmiset toteuttaisivat käytännön elämässään sielun ja hengen päämääriä ja ihanteita.

Toimimme yhteistyössä sisäisten tasojen kanssa, ja haluamme jakaa kehittyneen ihmiskunnan vastuun, ja luoda ihmiskunnan ja henkisen valtakunnan välille valon, rakkauden ja viisauden sillan. Tuemme valon sivilisaation kehittymistä Maan päälle, jotta Maasta tulee rakkauden ja viisauden valtakuntaan sulautumisen kautta interplanetaarinen valon, rakkauden ja voiman keskus Aurinkologoksen, Siriuslogoksen ja Kosmisen Logoksen sisällä.

Copyright © Aurinko-maa ry 2019. All Rights Reserved.