Kultaisen Graalin Järjestö – askelmat ja materiaalit

Kultaisen Graalin järjestön muodostaa ihmiskunnan kohottamiseen, uuden maailmanimpulssin vahvistamiseen, ja energiavirtausten kanssa työskentelyyn omistautuneiden ihmisten verkosto.

Samaan aikaan järjestö on pyhäksi tulemisen henkinen koulu. Henkisenä kouluna järjestö auttaa valotyöntekijöitä saamaan syvemmän yhteyden Jumalaan, muuntumaan ja tulemaan pyhäksi. Tämä tapahtuu luonnollisesti järjestön ja jäsenten vuorovaikutuksessa, jäsenten seuratessa omaa tahtiaan.

Kun jäsen on saavuttanut tietyn asteen sisäisissä prosesseissaan, elämänasenteessaan, sieluyhteydessään ja jokapäiväisessä palvelussaan, hän vastaa ”kyllä” kysymyksiin kyselykaavakkeessa, jolla haetaan seuraavan asteen materiaaleja. Jokaiselle asteelle on vähimmäisharjoitteluaika. Materiaali on ilmaista, ja vuosittainen jäsenmaksu (tällä hetkellä 40 € vuodessa) kattaa sen kustannukset.

Ilmoittautuminen ja 1. aste

Ilmoittautumisen ja jäsenmaksun maksamisen jälkeen saat paketin, joka sisältää 3 CD-levyä ja 5 vihkosta. Voit osallistua siunausseremoniaan Tanskassa, Kreetalla, tai Suomessa järjestettävillä kursseilla. Suositellaan osallistumaan Mysteerikoulun tason 1 opetukseen.

Vähintään 6 kk jäsenyyden jälkeen voit hakea kaavakkeella asteelle 1B. Saat paketin, joka sisältää 2 CD-levyä ja paksun vihkosen. Suositellaan saattamaan Mysteerikoulun tason 1 opetus loppuun. Monille ihmisille on luonnollista viipyä tällä asteella useita vuosia.

2. aste

Vähintään 8kk jäsenyyden jälkeen voit hakea kaavakkeella astetta 2A. Saat paketin, joka sisältää 3 CD-levyä ja 2 vihkosta. Suositellaan osallistumaan Mysteerikoulun tason 2 opetukseen.

Vähintään 4kk kuluttua 2A tason aloittamisesta voit hakea tasoa 2B kyselykaavakkeella, joka näyttää, oletko valmis syvempää pyhäksi tulemista varten. Saat tasoa vastaavan materiaalipaketin. Tällä asteella Mysteerikoulun tasot 3-5 ovat luonnollisia. Ne nopeuttavat kehitystä kohti toista vihkimystä ja auttavat sopeutumaan rakkauden virtauksena ja uuden maailmanimpulssin pioneerina olemiseen.

3. ja 4. aste

Vähintään vuoden kuluttua 2. asteesta voit täyttää kyselylomakkeen, joka näyttää oletko saavuttanut toista vihkimystä vastaavan tason sydämen kehityksessä, tunne-elämän pyhyydessä, ja maailman palvelussa. Vain n. 10 % jäsenistä saavuttaa tämän asteen 3 vuoden kuluttua jäsenyyden alkamisesta. Asteella 3 saat materiaalipaketin, ja sinulle suositellaan Mysteerikoulun tasoja 6-7. 4. asteen materiaalit luodaan, kun niitä tarvitaan.

Uusi Graalin polku

1. aste
Auttaa toisia tietoisesti
Pyrkii antamaan sydänkeskuksen olla elävä, pehmeä ja herkkä
Harjoittelee pitääkseen valon ja korkeamman vision kaikissa olosuhteissa
Päättää kulkea rakkauden ja palvelun polkua
1. vihkimys
Sydänkeskus herää yhteyteen
Buddhisen tason kanssa
Kontrolloi fyysisen tason haluja samastumalla persoonan yläpuolelle
Sielun sulautuminen persoonaan alkaa
2. aste
Kaikista persoonallisuuden kehoista tulee valon välittäjiä
Sielu ja Pyhä Henki muuntavat persoonallisuuden rakkauden ja valon välittäjäksi
Asteittain tunne-elämän pelot, halut ja traumat häviävät
Sydänkeskus avautuu asteittain rauhan ja lempeyden keskukseksi
2. vihkimys
Saavuttaa kyvyn välittää Pyhän Hengen ominaisuuksia kuten rauhaa, elämää, kauneutta ja iloa
Suurin osa tunnekehon itsekkyydestä ja vääristymistä ovat hävinneet


3. aste
Persoonallisuuden ydin läpikäy vapahtamisen prosessin, ja vihitystä tulee elämän ykseyden paljastaja
Elävä Henki koetaan tulen voimistumisena, kun antahkarana herää eloon
Rakkauden ja viisauden, elävän läsnäolon ja valon virtauksena olemisen välillä on tasapaino
On yhteys Pyhään Henkeen ja kaikkiin olentoihin
3. vihkimys
Kosminen syntymä ja ensimmäinen Aurinkovihkimys
Mentaalikeho sulautuu Kristuksen Tuleen
Saa kyvyn ajatella ”Jumalan ajatuksia”
4. aste
Palvelee vapahtajana ja pyhittäjänä joka kohottaa kansakuntien sielut
Palvelee samastuen Yhteen Elämään, joka täyttää kaikki luomakunnat
Tulee vapauttavan rakkauden ja Aurinko-Kristuksen elämän virtaukseksi
Samastuen kaiken Elämän ykseyteen kehittää kyvyn lisätä elämää maailmassa
4. vihkimys
Ei tarvitse inkarnaatiota osana kehitystään
Persoonallisuus hajoaa ja ihminen sulautuu pysyvästi
Rakkauden Valtakuntaan
Copyright © Aurinko-maa ry 2019. All Rights Reserved.