Opiskelu Kultaisessa Akatemiassa

Kultaisen Akatemian opetus perustuu videoituun opetukseen, joka on englannin kielellä katsottavissa kansainvälisen Kultaisen Akatemian (The Golden Academy) sivuilla. Suomeen on perustettu myös opetusryhmiä, joissa opetus tapahtuu suomeksi videoitujen opetusten pohjalta.

Kultaisen Akatemian opetus on jaettu seitsemään vuoden kestävään tasoon. Jokainen taso muodostuu neljästä kurssiviikonlopusta sekä kurssien välillä tehtävistä meditaatioista, lukemisesta ja harjoituksista.

Koulussa voi opiskella kahdella tavalla:

1. Voit seurata internet-opetusta kotonasi, ja opiskella kurssimateriaalia apuna käyttäen itsenäisesti. Video-opetuksen opetuskieli on englanti. Voit halutessasi tilata suomenkieliset aihetiivistelmät ja meditaatio-cd:t.

2. Voit ottaa osaa ohjattuun ryhmäopetukseen. Jos alueellasi on Kultaisen Akatemian hyväksymä ryhmänohjaaja tai opetusryhmä, voit ottaa osaa ryhmään, jossa saat suomenkielistä opetusta tai ohjausta.

Opetusryhmässä opetus tapahtuu suomeksi, ja kukin taso sisältää joko alkuperäisen Kultaisen Akatemian materiaalin opetettuna suomeksi, tai aiheet sekä osan alkuperäistä materiaalia sisällytettynä opettajan omaan muuhun esoteeriseen opetukseen. Opetusryhmä antaa käytännön ohjausta ja tukea henkisen kasvun prosesseissa. Kummassakin tapauksessa oppilas saa opetuksesta valmiudet siirtyä seuraavalle kurssitasolle.

Ryhmänohjaaja muodostaa ryhmän, ja antaa käytännön ohjausta ja tukea Kultaisen Akatemian aiheisiin liittyen sekä ryhmätyypistä riippuen myös laajemmin henkisen kasvun prosesseissa. Kurssiopetus tapahtuu alkuperäisen englanninkielisen internet-opetuksen avulla, mahdollisesti joitakin aiheita syvennetään myös suomenkielisellä opetuksella.

Ensimmäisen tason viikonloppukurssi sisältää:

  1. 11 opetusaihetta, joihin sisältyy luentoja, meditaatiota ja harjoituksia. Kurssi kestää tavallisimmin perjantai-illasta tai lauantai-aamusta sunnuntai-iltapäivään, ryhmissä ajankohdat eivät ole sidottuja ja ne vaihtelevat paikkakunnittain.
  2. CD-levyn, jossa on 2 Kultaiset Sydänmeditaatiot – meditaatioharjoitusta. Halutessasi voit hankkia myös CD-levyn, joka sisältää mp3-muodossa kaikki viikonlopun harjoitukset ja meditaatiot. Opiskelija voi käyttää molempia CD-levyjä harjoitteluun kurssiviikonloppujen välillä. mp3 muodossa olevan CD-levyn harjoitukset ovat englannin kielisiä ja niihin on saatavana suomenkielinen käännös paperiversiona.
  3. 15–20 sivua kirjoitettua materiaalia. Opiskelija voi hankkia Suomessa materiaalin suomeksi.

Katso tästä linkistä 1. tason sisältö

Katso tästä linkistä 2. tason sisältö

PÄÄSYVAATIMUKSET ERI TASOILLE

ILMOITTAUTUMINEN KULTAISEEN AKATEMIAAN

Copyright © Aurinko-maa ry 2019. All Rights Reserved.