Pääsyvaatimukset eri tasoille

Kultainen Akatemia perustuu tasoihin, joissa syvennetään esoteerista viisautta ja rakkautta käytännön elämässä niin, että seuraava taso pohjautuu edellisen tason ominaisuuksiin. Jokaisen tason tarkoitus on saada aikaan muuntumista, sielun vaikutuksen vahvistumista ja voimistuvaa halua maailman palvelemiseen.  Seuraavalle tasolle siirtymiseen on pääsyvaatimuksia, joilla oppilas itse punnitsee ominaisuuksiaan yhteistyössä sielunsa kanssa, ja ilman ulkopuolista arvioijaa.

Kultaisessa Akatemiassa ei ole vaatimuksia siirtyä tietyssä aikataulussa -tai lainkaan- seuraavalle tasolle, koska ihmisen elämätehtävä ja sieluntarkoitus ovat aina yksilöllisiä. Tämän vuoksi kouluun sitoudutaan aina vain vuodeksi kerrallaan.

Jos tason pääsyvaatimukset eivät vielä täyty, on hyvä odottaa ja harjoittaa ominaisuuksia lisää ennen seuraavalle tasolle siirtymistä.

Alla olevassa taulukossa on lueteltu kullekin tasolle vaadittavat ominaisuudet. Kultaista Akatemiaa aloittaessa ei tarvitse ymmärtää seuraavien asteiden pääsyvaatimusten tarkoitusta, nämä selviävät kyllä opetuksessa. Vähintään kahden kolmesta tietoisuuden ominaisuudesta tulisi olla siirtymävaiheessa vahvoja, ja siirtyessä tulee päättäväisesti sitoutua harjoittamaan kolmatta ominaisuutta, jos se on heikompi, jotta saa kaiken hyödyn irti harjoituksista ja opetuksesta. Ensimmäistä tasoa aloittaessa tulee harjoittaa vahvasti tason pääsyvaatimuksia, jotta ennen tasolle 2 siirtymistä nämä ominaisuudet ovat luontainen osa elämää, ja näin helpottavat tason 2 Aurinko-ohjelman sisäistämistä.

SYDÄMEN
OMINAISUUDET 
MIELEN
OMINAISUUDET
TAHDON
OMINAISUUDET
TASO 1Tunnen myötätuntoa ihmiskunnan kärsimystäkohtaan,ja haluan auttaaPidän itseäni suhteellisen itsenäisenä suhteessa kasvatukseeni, kulttuuriini, ja läheisiin ihmisiinOlen osoittanut kykyä saavuttaa päämääriä ja tuoda järjestystä kaaokseen
TASO 2Tunnistan sydämen parantavan valon ja toiveen olla universaalin rakkaude instrumenttiTunnistan hiljaisen tarkkailijan sydämessäni tai kolmannessa silmässäni ja tarkkailen itseäni persoonan tason ulkopuoleltaOlen osoittanut tahtoa tehdä hyvää ja palvella maailmaa
TASOT  3-5Tunnistan tarpeen lievittää kärsimystä, yksinäisyyttä ja sisäistä kipua maailmassaMieleni työskentelee tienraivaaja-ajatusten,ihanteiden ja luovuuden kanssa,jotka voivat viedä planeetan evoluutiota eteenpäinOlen osoittanut sitkeyttä ja päämäärätietoisuutta sieluntarkoitukseni mukaisessa palvelussa, ja työskentelen tällä hetkellä maailman palvelun kanssa
TASOT   6-7Tunnistan ja olen osa jumalallista rakkautta, joka on yhtä pyhän tulen, uhritulen ja universaalin rakkauden vapahtavan voiman kanssaMieleni vastaa globaalin/universaalin älykkyyden luovaan idealismiinPalvelen epäitsekkäästi ja itseni unohtaen suurta ryhmää tai verkostoa tulevaisuuden sivilisaation ihanteiden mukaisesti

Ylemmälle tasolle siirtyminen edellyttää edellisen tason suorittamista hyväksyttävästi tai sitä vastaavaa koulutusta.

Copyright © Aurinko-maa ry 2019. All Rights Reserved.