Kultainen akatemia

Kultainen Akatemia on kansainvälinen uuden ajan esoteerinen koulu, joka opettaa syvällistä esoteerista viisautta käytännönläheisesti perustuen sekä muinaiseen viisauteen että uusiin universaaleihin maailmanimpulsseihin sekä terveeseen ja tasapainoiseen henkisyyteen. Kultainen Akatemia toimii yhteistyössä planetaarisen rakkauden ja viisauden valtakunnan kanssa. Koulutus sisältää teorialuentoja, harjoituksia, ohjattuja meditaatioita ja keskustelua.

Kultainen Akatemia on tarkoitettu kaikille, jotka tuntevat kiinnostusta syventää henkistä tietouttaan ja avautua tietoiseksi valotyöntekijäksi. Kultainen Akatemia tarjoaa niin vahvaa esoteerista perustietoutta henkiseen polkuun tutustuville, kuin korkeatasoista koulutusta jo pitkään yhteistyötä valomaailman kanssa tehneille.

Kultaisen Akatemian tasot: Taso 1 on perustaso, jolloin opiskelija saa laajat esoteeriset perustiedot. Taso 2 on transformaatiotaso, jolloin keskitytään persoonan ja sielun yhteensulautumiseen ja siihen liittyviin prosesseihin. Tasot 3, 4 ja 5 ovat akateemista tasoa, jolloin opiskelija saa monipuolista henkistä viisautta ja oppii sen soveltamista jokapäiväisessä elämässä. Tasot 6 ja 7 ovat jumalallisen alkemian tasoja. *Tällä hetkellä Suomessa on saatavilla kaksi ensimmäistä vuotta eli tasot 1-2. Asgerin poismenon jälkeen tasojen 3-7 opetuksen tilanne ja saatavuus ovat edelleen epävarmoja ja niiden kohtalo varmistuu tulevaisuudessa.*

Copyright © Aurinko-maa ry 2019. All Rights Reserved.