Pyhän sydämen mysteeri

Kirjoittanut Tarja Salomaa

Pyhä Graalin malja ja sen etsintä ovat ajankohtaisempia aiheita kuin moni uskookaan. Kyse ei ole pelkästään seikkailuromaanista tai vuosisataisesta mysteeristä, johon ei le löytynyt tyydyttävää ratkaisua. Riippumatta siitä, mitä Da Vinci koodin lukijat tai aiheeseen muiden vastaavien lähteiden perusteella perehtyneet sanovat, aihetta voidaan myös lähestyä aivan toisesta näkökulmasta. Ymmärtääkseni Graalia voidaan tarkastella muutenkin kuin konkreettisella tasolla. Silloin lakkaamme etsimästä Graalia ulkoisesta maailmasta ja alamme etsiä sitä ihmisestä itsestään.

Jeesuksen koko elämä ja sen tapahtumat voidaan tulkita symbolisesti jokaisen ihmisen henkiseksi poluksi syntymästä aina ylösnousemukseen asti. Jeesuksen elämä osoitti, että fyysisen ihmisen kehossa elävän on mahdollista täyttyä kristusvoimasta ja sen avulla voittaa aineen ja kuoleman valta. Se, mitä Jeesus teki, on mahdollista meille jokaiselle. Jeesuksen sanat ”Minä olen tie, totuus ja elämä” ovat edelleen totta ja lähempänä meitä kuin koskaan aiemmin.
Elämme aikaa, jolloin ihmisen todellinen henkinen minuus on ottamassa ohjat käsiinsä ja alkaa todella hallita elämäämme korkeammasta totuudesta käsin.

Ihmisen sielusta ja hengestä käytetään nimitystä ”Korkeampi Minä”, jota myös kutsutaan nimellä Kristus meissä, tai sisäinen mestari, sisäinen parantaja. Kun Kristus syntyy sydänkeskukseen, olemme saaneet tietoisen yhteyden sielun eli Kristuksen valooon ja rakkauteen ja se alkaa valaista ihmisen ”Alempaa Minää” eli arkista persoonallisuutta, joka muodostuu muistikehosta, tunnekehosta ja ajatuskehosta.

Johannes kastaja oli sanonut, että hänen jälkeensä tulee se, joka kastaa tulella. Jeesus kastoi tulella – hänen vuodattamansa rakkaus oli sielun puhdasta tulta, pyyteetöntä ja universaalia rakkautta. Puhdas, vailla mitään alempia itsekkäitä tunteita oleva sydän, joka välittää syvää myötätuntoista Jumalan rakkautta ja joka on tullut yhdeksi tämän rakkauden lähteen kanssa, on kaikkien henkisen polun kulkijoiden etsimä Graali.

Yhteys Graaliin saadaan avoimen ja elävän sydänkeskuksen kautta. Sydänkeskus avautuu ja tulee eläväksi sitä mukaa kun saamme elävän kosketuksen sismpäämme, omaan todelliseen minäämme. Se tarkoittaa, että kohtaamme rakkaudella ja myötätunnolla lapsuudenaikaiset tai tietoisuuden lapsuuskerroksen kielteiset ja tukahdutetut tunteet. Se tarkoittaa, että vapaudumme niistä pelkoon perustuvista rajoittavista ajatuksista ja käytösmalleista, joita olemme luoneet suojataksemme sisäistä lastamme haavoittavilta ja pettymystä tuottavilta kokemuksilta. Se tarkoittaa, että luomme jälleen luonnollisen tasapainon alempiin kehoihimme ja annamme niiden täyttyä puhtaalla rakkaudella. Silloin meissä tapahtuu se, mitä Kaanaan häissä tapahtui vedelle. Alemmat tunteet (vesi) muuttuvat korkeammiksi ja jaloiksi tunteiksi (viiniksi). Häillä on henkisesti symbolinen merkitys. Kun persoonallisuutemme miehinen (tahto ja ajatus) ja naisellinen (tunne) ovat sopusoinnussa keskenään ja valmiit kulkemaan yhteistä polkua, ne ovat valmiit kohtaamaan sielun, astumaan Kristuksen luo vihittäviksi. Ihminen on valmis aloittamaan vihkimyspolun, joka vähitellen valmistaa hänet täydellisyyteen ja huipentuu ylösnousemukseen.

Nykyajan Graalin maljan etsintä on siis sisäisesti samaa hyveiden ja totuuden kilvoittelua, jota keskiajan ritarit edustivat. Meidän aikamme henkisen polun kulkijoiden on kehitettävä omassa itsessämme juuri näitä samoja todellisen ihmisyyden ominaisuuksia. Hyveellisyys ja korkeampi totuus ”laskeutuvat” meihin sitä mukaa kun alemmat ominaisuudet jäävät pois ja nämä korkeasti värähtelevät sielun hyveet tulevat niiden tilalle luontevaksi osaksi jokapäiväistä elämäämme.

Miehisten ominaisuuksien lisäksi meidän aikaamme kuuluvat naisellisten ominaisuuksien arvostuksen lisääminen ja kehittäminen. Tässäkin Jeesuksen elämä antaa symbolisen esikuvan. Hänen äitinsä Neitsyt Maria oli enkelikunnasta ihmiseksi syntynyt korkea naispuolinen vihitty. Neitsyt Maria edustaa jumaluuden Äiti aspektia ja kaikkien ihmisten persoonallisuuden kehoissa olevaa lempeyttä, jaloutta, puhtautta ja totuutta. Nykyään maan päälle on inkarnoituneena monia enkelikunnasta kotoisin olevia sieluja, jotka ovat löytäneet tai löytämässä yhteyden omaan sisäiseen Kristuslapseensa ja ovat valmiit ”synnyttämään” tämän valon lapsen fyysiseen maailmaan oman puhtaan sydämensä kautta säteilevänä lempeänä , epäitsekkäänä ja universaalina rakkautena. Kun kaksi tuhatta vuotta sitten oli yksi Äiti Maria, nyt marioita on todennäköisesti jo miljoonia. Toiset Jeesuksen elämässä tunnetut Mariat edustavat muita jumalallisen Äidin ominaisuuksia. Jeesuksen aikana naiset olivat ensimmäisiä, jotka kertovat Jeesuksen ylösnousemuksesta toisille, samoin on meidän aikanamme. Lempeyttä ja muita sielun ja naisellisia hyveitä ilmentävät ovat ensimmäisiä, joiden kautta ylösnousemuksen viesti välittyy muuhun ihmiskuntaan.

Meidän aikanamme saamme paljon sisäistä tukea tämän suuren muutosprosessin läpikäymiseen. Sen tuntee voimistuneena sisäisenä rakkauden kaipuuna tai nykyisen elämän romahtamisena ja sen jälkeisenä arvomaailman ja elämäntavan muutoksena. Moni saa helposti erilaisia syvällisiä oivalluksia ja valokokemuksia, jotka vahvistavat uskoa valon ja rakkauden olemassaoloon, elämän oikeudenmukaisuuteen ja siihen, että elämä kantaa kun uskaltaa luottaa omaan sisäiseen ohjaukseen. Keskuudessamme on monia henkisiä opettajia, joiden vahva läsnäolo, sydämen lämpö, elämän syvällinen ymmärrys ja kohottavat uudet tulevaisuuden visiot inspiroivat, ohjaavat ja rohkaisevat meitä. Saamme näkymättömiltä sisäisiltä auttajiltamme viestejä, joissa meille annetaan tietoa ja ohjeita tämän muutosprosessin nopeuttamiseksi ja elämiseksi. Emme ole yksin, ja kuitenkaan kukaan toinen ei voi käydä muutoksia puolestamme. Jokaisen on itse löydettävä Graali.

Muutoksen nopeudesta kertoo jotain se, että
viimeisten vuosikymmenten aikana miljoonat ihmiset – niin miehent kuin naiset – eri puolilla maapalloa ovat läytäneet Graalin, he ovat saaneet yhteyden omaan sieluunsa, Krisukseuteensa. Heidän Graalistaan virtaa jatkuvasti rakkautta ja rohkaisevaa pyhää valoa niille, jotka ovat vielä etsimässä ratkaisua oman sydämensä mysteeriin.
Graalin löytyminen ei enää ole mahdottomuus. Maan ja ihmiskunnan suuri unelma paremmasta maailmasta on vähitellen muuttumassa eläväksi todellisuudeksi, kiitos kaikkien uskollisten ja peräänantamattomien Graalin palvelijoiden.

Copyright © Aurinko-maa ry 2019. All Rights Reserved.