Uusi maailmanimpulssi

Asger Lorentsen luennoi Minä Olen -messuilla v. 2007 aiheesta ’Uusi maailmanimpulssi’ sekä piti workshopin enkeli-ihmisistä ja tähti-ihmisistä.
Tarja Salomaa haastatteli Asgeria messulehteen.
Ohessa haastattalun kysymykset ja vastaukset.

Kysymykset
1. Kertoisitko vähän omasta henkisestä taustastasi?
2. Millaista henkistä työtä teet Tanskassa?
3. Minkä tyyppiset ihmiset osallistuvat koulutukseesi Tanskassa ja Suomessa?
4. Onko Suomi sinulle entuudestaan tuttu?
5. Selittäisitkö tarkemmin mitä Uusi maailmanimpulssi tarkoittaa?
6. Entä miten kuvailisit omaa Enkeli-ihmiset ja tähti-ihmiset työpajaasi ?

Asgerin vastaukset

1. Kertoisitko vähän omasta henkisestä taustastasi?
Olen aina ollut kiinnostunut tutkimaan uutta ja rakastanut haasteita. Ikävuosina 17-28 luin paljon parapsykologiaa ja teosofiaa, tutustuin mystiikan ja joogan filosofiaan sekä suoritin yliopistossa loppututkinnon historiassa ja vertailevassa uskontotieteessä. Noin 30-vuotiaana aloin tutkia menneitä elämiä regressioterapeuttina selvittääkseni henkisten polkujen monimuotoisuutta ja niitä hallitsevia lainalaisuuksia. Tästä opin, että meidän on mahdollista ymmärtää elämän viisautta ”lukemalla” syvempää tietoisuutta. Muutama vuosi sitten sain valmiiksi väitöskirjan amerikkalais-suomalaisen henkisen opettajan Michael Robbinsin johtamassa esoteerisessa (A. A. Bailey) Seitsemän säteen yliopistossa.

2. Millaista henkistä työtä teet Tanskassa?
Meillä on Kööpenhaminan lähellä keskus nimeltä Den Gyldne Cirkel, missä on yhdeksän eri koulutuslinjaa parantamisesta, maailmanpalvelemisesta, graalinpolusta ja henkisestä viisaudesta. Keskitymme tukemaan niitä tälle planeetalle inkarnoituneita ihmisiä, jotka tahtovat edesauttaa kärsimyksen lieventämistä ja osaltaan edistää ykseyden ihannetta ja maan tulemista pyhäksi planeetaksi. Suurempaa yleisöä varten olen kirjoittanut yli kaksikymmentä kirjaa, joista ”Stjernemennesker og englemennesker ”(Tähti-ihmiset ja enkeli-ihmiset, ei suom.) on myynyt eniten. Viime kesäkuussa vihittiin käyttöön Kreetalle perustamamme henkisen keskuksen Valotemppeli, jonka tarkoituksena on edistää rauhaa ja ykseyttä Lähi-Idän alueella. Tämän lisäksi teen vaimoni kanssa henkisiä matkoja viedäksemme uuden maailmanimpulssin tiettyjä värähtelyjä ja viisautta eri puolille maailmaa.

3. Minkä tyyppiset ihmiset osallistuvat koulutukseesi?
Meidän tarjoamamme koulutus näyttää kiinnostavan eniten sellaisia ihmisiä, jotka toimivat sydämellään ja joilla on sisäinen tarve vaikuttaa tietoisuuden muutoksen syntymiseen maailmassa. Nämä ihmiset kaipaavat oman kehityksensä eteenpäin viemiseksi uudenlaisia visioita ja uusi tapoja tukea ihmiskuntaa. He kaipaavat tukea ja rohkaisua voidakseen itse aktiivisemmin osallistua maailmassa olevan kärsimyksen vähentämiseen ja maan uuden sivilisaation tulevaisuudenvisioiden luomiseen. Kaikki koulutettavani ovat hyvin vastaanottavaisia ja kokevat omakseen planeettamme ykseyden ja sisar-veljeskunnan värähtelyn kohottamisen tärkeyden.

4. Onko Suomi sinulle entuudestaan tuttu?
Olen pitänyt koulutuksia Suomessa jo vuosina 84-89, jolloin meitä oli pieni, mutta hyvin innostunut ryhmä. Vuodesta 2001 lähtien koulutuksen kysyntä on lisääntynyt ja laajentunut vuosi vuodelta Jumalan Sydämen värähtelyn voimistuessa, niin että nykyään käyn pitämässä vuosittain kolme tai neljä eri koulutusta. Nyt olen täällä messuilla, sanoisinko ”yleisön pyynnöstä”, että myös laajempi läsnäolijoiden joukko voisi päästä osalliseksi tästä värähtelystä.

5. Selittäisitkö tarkemmin mitä Uusi maailmanimpulssi tarkoittaa?
Yksinkertaistaen voisin sanoa, että uusi maailmanimpulssi koostuu useasta uudesta värähtelystä, jotka koskettavat niin ihmiskuntaa kuin myös koko planeettaa. Näiden värähtelyjen vaikutuksesta jokainen yksilö ja ryhmä keskittyy lähinnä siihen, mihin se tuntee suurinta vetovoimaa. Luennolla keskityn uuden maailmanimpulssin kolmeen tällä vuosisadalla voimistuvaan ja meitä kaikkia koskettavaan ilmenemismuotoon.
1) Syvin osa uutta maailmanimpulssia virtaa universaalin elämän kosmisesta lähteestä. Sen värähtelyn vaikutuksesta fyysisen kehon soluissa latenttina oleva henki herää eloon ja tulee eläväksi. Se pyrkii yhdistämään aineen ja hengen koko planeetallamme, sillä sen antaman sisäisen oivalluksen mukaan pimeys ja valo ovat osa yhtä ja samaa universaalia olentoa. Tämä syvin osa näin ollen edistää ykseyttä samalla kun se hajottaa ihmisen luomia esteitä.
2) Jumalan rakkauden värähtely koetaan yhä intensiivisempänä sitä mukaa kun Auringon Sydämen eli Auringon Hengen värähtely voimistuu uudella ajalla. Tämän impulssin vaikutuksesta sydänkeskus herää, tulee eläväksi ja muuttuu vähitellen valoa säteileväksi auringoksi. Saatamme kokea sydänkeskuksemme ikään kuin palavana samalla kun tunnemme tarvetta jakaa syleilevää rakkautta ja ravitsevaa elämää. Kristuksen syntyminen sydämeen on osa tätä ilmiötä. Viime kädessä Aurinko-impulssi johtaa sisäiseen uudestisyntymään (resurrection), laajenemiseen ja vanhoista ikiaikaisista verhoista ja taakoista vapautumiseen.
3) Pyhä Henki ilmenee nyt uutena lempeänä värähtelynä, joka pehmentää tunteitamme, antaa meille uutta elinvoimaa ja sallii meidän tuntea suurempaa luottamusta maanpäällistä elämää kohtaan. Ikään kuin Äiti-Jumala sanoisi: ”Olen tullut takaisin. Olen tullut enkelteni kanssa parantamaan haavanne ja tahdon olla kanssanne, niin että voimme yhdessä toimien tehdä Maasta pyhän planeetan.” Kun annamme itsemme herkistyä ja tuntea tämän uuden pyhän värähtelyn, voimme havaita seesteisyyden, kauneuden, autuuden, syvän ilon ja riemun laskeutuvan inhimilliseen tietoisuuteemme. Kun sallimme tämän sisäisen maailman värähdellä itsessämme, saatamme huomata olevamme osa näkyvien ja näkymättömien maailmojen universaalia sisar-veljeskuntaa.
Tahtoisin vielä lisätä, että luentoni kaikkein tärkeintä antia ei voi pukea sanoiksi. Toivon, että kuulijoilla olisi luennolla avoin ja herkkä sydän, joka on valmis vastaanottamaan nämä kolme värähtelyä omiin kehoihinsa. Käytämme sanojen lisäksi musiikkia, joka ilmentää ja tukee näiden uuden maailmanimpulssin värähtelyjen kokemista.

6. Entä miten kuvailisit omaa Enkeli-ihmiset ja tähti-ihmiset työpajaasi ?
Menneitten elämien tutkiminen toi esiin hämmästyttävän suuren henkisten kehityspolkujen rikkauden ja monimuotoisuuden, jota en osannut odottaa. Huomasimme, että jotkut meistä ovat kotoisin fyysisten planeettojen ihmiskunnista ja että toiset, tähti-ihmiset, ovat tulleet tukemaan henkisten sivilisaatioiden luomista maan päälle. Monet valotyöntekijät ja parantajat sitä vastoin ovat kotoisin deeva-enkeli kehityslinjasta ja inkarnoituvat tänne tuodakseen rakkautta, lempeyttä ja sisäistä elämää. Maan päällä on myös muiden planeettojen eteerisistä luomakunnista kotoisin olevia, jotka usein kokevat asiakseen edistää maan päällä valoa, sisäisiä arvoja, myönteistä ajattelua ja ihmiskunnan ykseyttä.
Workshopin työskentelyssä on hyvin vähän teoriaa. Se sijaan teemme runsaasti harjoituksia, jotka auttavat osallistujia löytämään juuri sen valon maailman, josta he ovat kotoisin. Harjoitukset auttavat myös ymmärtämään omaa polkua ja tehtävää maan päällä, sillä ne pyrkivät herättämään oman sielun värähtelyn ja siten aktivoimaan kunkin sielunsuunnitelman nykyistä ja tulevia elämiä varten. Workshopin aikana saamme myös kokemuksen siitä, millaista on tulevaisuuden yhteistyö jumaluuden kanssa tällä planeetalla.
Workshopin tärkein tavoite on stimuloida osallistujien sieluyhteyttä ja sitä kautta herättää eloon kunkin sisimmässä oleva tähti-ihmisen tai enkeli-ihmisen kipinä. Kun sisäinen kipinä on kerran herätetty, oman sielunsuunnitelman ja sielun antamien visioiden toteuttaminen on helpompaa.

Vastaukset suomensi Tarja Salomaa.

Copyright © Aurinko-maa ry 2019. All Rights Reserved.